จีนเปิดใช้สะพานแขวน 2 ชั้นข้ามแม่น้ำแยงซี

นครอู่ฮั่นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางตอนเหนือของจีนเปิดใช้งานสะพานแขวน 2 ชั้น ซึ่งมีช่วงสะพานยาวที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการ สะพานแขวน 2 ชั้นแห่งแรกที่พาดข้ามแม่น้ำแยงซีนี้ มีชื่อว่าสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีหยางซื่อก่าง ช่วงสะพานยาว 1,700 เมตร ส่วนความยาวทั้งหมดอยู่ที่ 4.13 กิโลเมตรชั้นบนของสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีแห่งที่ 10 ของอู่ฮั่นเป็นถนน 6 เลน

ซึ่งมีความเร็วออกแบบ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่ชั้นล่างเป็นถนน 6 เลนเช่นเดียวกัน แต่มีความเร็วออกแบบ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากนั้นชั้นบนยังมีทางเดินริมสะพานกว้าง 2 เมตร สำหรับชมวิวทิวทัศน์ทั้งสองฝั่ง ส่วนชั้นล่างมีทางสำหรับผู้ขี่จักรยานไฟฟ้ากว้าง 2.5 เมตร จำนวน 2 เลน ควบคู่กับทางเดินเท้ากว้าง 1.5 เมตร จำนวน 2 เลน สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีหยางซื่อก่างเป็นสะพานแขวน 2 ชั้น ที่มีช่วงสะพานยาวมากที่สุดในโลก” สวีกงอี้ หัวหน้านักออกแบบสะพานฯ ซึ่งเชื่อมเขตฮั่นหยางและเขตอู่ชางของอู่ฮั่นกล่าว