ความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

นักรณรงค์เพื่อสิทธิคนไร้สัญชาติในประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้าย UNHCR Nansen Award ประจำภูมิภาคเอเชียในปีนี้จากความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน Tuenjai ได้ใช้เวลากว่า 40 ปีในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนชาวเขาในประเทศไทยและยุติการไร้สัญชาติทั่วประเทศ Tuenjai กล่าวกับหน่วยงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ

ว่า “ฉันฝันถึงสังคมที่มีการรวมตัวกันซึ่งความหลากหลายถูกครอบงำและทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่และพัฒนาศักยภาพของตนได้” Tuenjai อยู่ที่ 20 ปีพศ. 2516 เมื่อเธอเริ่มทำงานในฐานะอาสาสมัครและในปี 2549 เมื่อสามทศวรรษต่อมาได้กลายเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายสองสัญชาติและการจดทะเบียนพลเรือน ตั้งแต่ปี 2015 เธอยังคงรณรงค์เป็นผู้บัญชาการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อยุติการไร้สัญชาติ